Pago de tributos municipais e multas

Este servizo permítelle pagar os tributos, taxas e multas municipais con cartón banacaria de forma online a traves da pasarela de pago da nosa entidade bancaria.
Complete os seguintes campos para poder identificar o tributo que desexa pagar.

Identificación do tributo