Què és el servei

Carpeta Ciutadana: Oficina Virtual del Ciutadà.


El servei de l'Oficina Virtual del Ciutadà (OVC), pretén una major proximitat de l'Administració respecte al ciutadà, que som tots i totes, intentant que sigui fàcil i comprensible la relació entre totes dues parts. Això requereix, per descomptat d'un esforç que ha de ser constant per part d'aquesta Administració, no obstant això també des d'aquí es vol fer partícip a la ciutadania perquè, mitjançant les seves opinions i suggeriments col·labori en la millora d'aquest Servei que és el de tots.